سامانه ثبت نام کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران

صفحه کلید بطور اتوماتیک فارسی است.

حرف پ روی کلید M

نام:
نام خانوادگی:
دانشگاه/ سازمان
/ شرکت:
پست الکترونیک:
تلفن همراه: مثل: ۴۵۶۷ ۱۲۳ ۹۱۱

مرتبه علمی: عضو هیات علمی
دانشجوی دکتری یا ارشد
دانشجوی کارشناسی
 
عضو : انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
IEEE
هیچکدام

کد مقالات

شماره فیش پرداختی: شماره فیش پرداختی یا کد پیگیری را وارد نمایید
یـــا کد پیگیری:
تاریخ پرداخت:
مبلغ پرداخت شده: ریال
تصویر فیش پرداختی:

حداکثر حجم فایل ۲ مگا بایت


کد بالا را وارد کنید: