20و21 اسفند 1393-دانشگاه گیلان - رشت- ایران                                      English
منوی کنفرانس
 
        اطلاعات اصلی
    صفحه اصلی
    سخنرانان کلیدی
    فراخوان
    تاریخ های مهم
    پوستر و بروشور
    تماس با ما
       کمیته ها
    کمیته برگزارکننده
    کمیته علمی
    حامیان مالی وشرکت کنندگان
        دستورالعمل ها
    کارگاه آموزشی
    ارسال مقاله
        ثبت نام وسفر
    ثبت نام
    محل اقامت
    درباره دانشگاه گیلان
    درباره رشت
        لینک های مرتبط
    انجمن ماشین بینایی و     پردازش تصویر ایران
    دانشگاه گیلان
 
ثبت نام و هزینه های کنفرانس:
1- ثبت نام کنفراس
شرکت کنندگان کنفرانس می توانند جهت ثبت نام به سامانه ثبت نام کنفرانس مراجعه نمایند
2- هزینه داوری :
500/000 ریال به ازای هر مقاله که لازم است نویسندگان محترم در زمان ارسال مقاله از طریق یکی از روشهای اعلام شده در پائین همین صفحه به حساب انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر واریز فرمایند. لاز م به توضیح است که مبلغ یادشده بدون توجه به وضعیت پذیرش مقاله از هزینه ثبت نام ( با/یا بدون مقاله) کسر خواهد شد. و درصورت عدم ثبت نام هزینه داوری مسترد نخواهد شد.
3- هزینه ثبت نام:

 

نوع ثبت نام

ثبت نام تا 93/11/25

ثبت نام تا 93/12/5

ثبت نام پس از 93/12/5

1

ثبت نام  بدون مقاله

عادی

3/000/000 ریال

4/000/000 ریال

 

ثبت نام دانشجویی

ارشد و دکتری

2/500/000 ریال

3/500/000 ریال

کارشناسی

2/000/000 ریال

3/000/000 ریال

2

 

ثبت نام  با مقاله*

عادی

4/000/000 ریال

5/000/000 ریال

مقالات حذف می شوند

-اعضای انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر

-اعضای IEEE

-یک مقاله از داوران کنفرانس (با بیش از 5 مقاله داوری)

-دانشجویی

3/000/000 ریال

4/000/000 ریال

مقالات خارج از کشور

350 دلار

400 دلار

مقالات حذف می شوند


  • مبالغ جدول فوق با احتساب 50هزارتومان پرداختی اولیه جهت هزینه داوری است به عنوان مثال در ثبت نام عادی با یک مقاله جهت ثبت نام مبلغ 3/500/000 ریال واریز شود
  • مبلغ 50هزارتومان پرداختی اولیه جهت داوری می تواند فقط در یکی از ثبت نام های فوق کسر شود.
  • افرادی که بیش از یک مقاله آنها پذیرفته شده است لازم است به ازای هرمقاله اضافی نصف هزینه ثبت نام با مقاله را واریزنمایند.
  • هزینه ثبت نام مقاله برای فقط یک نفر از نویسندگان مقاله است و شامل شرکت در جلسات، پذیرایی ها و 2 روز ناهار ، مدارک کنفرانس و هدیه یادگاری کنفرانس است.
  • بقیه نویسندگان می توانند جهت شرکت، مطابق ردیف اول جدول فوق ثبت نام نمایند
4- روش های پرداخت هزینه های داوری و ثبت نام کنفرانس:
نویسندگان محترم و همچنین شرکت کنندگان کنفرانس می توانند هزینه های کنفرانس را از طریق یکی از روشهای زیر به حساب انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر واریز فرمایند:

الف - قابل پرداخت از هر عابربانک "کارت به کارت" به شماره کارت : 6037991199509955 بنام انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر
ب- مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و واریز به حساب سيبا بانك ملي شعبه كوي دانشجويان دانشگاه به شماره حساب: 0105565890002 به نام انجمن ماشين بينایی و پردازش تصویر ایران
ج- از طریق اینترنت با شماره "شبا" براي خدمات بين بانكي "ساتنا" IR580170000000105565890002

توجه مهم:
نویسندگان محترم لازم است پس از ارسال مقاله، تصویر فیش واریز هزینه داوری و یا ثبت نام را به همراه عنوان و شماره مقاله و همچنین نام و نام خانوداگی نویسنده اول از طریق ایمیل به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند.
5- هزینه و فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.
6- فرم ثبت نام کنفرانس متعاقباً اعلام خواهد شد.
هزینه اسکان به عهده شرکت کنندگان کنفرانس است . دبیرخانه کنفرانس تلاش خواهد کرد تا لیست متنوعی از هتل ها و اقامتگاهای مناسب جهت اقامت میهمانان کنفرانس را ارائه نمایند که متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
زمان برگزاری کنفرانس
40
44
14
67
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
حمایت کنندگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 IPRIA-2015. All Rights Reserved.